le>

Varmt välkommen till Cambios användardag

18 mars i Stockholm

Nu återkommer Cambios populära användardag! Under en heldag kommer vi att diskutera och inspireras av nya arbetssätt och den senaste tekniken.  Du kommer få ta del av och inspireras av framgångsrika exempel från olika verksamheters sätt att nyttja dagens teknik och arbeta på spännande och innovativa sätt. Delar av dagen kommer att delas in i olika spår beroende på om du arbetar som användare i COSMIC eller om du arbetar inom förvaltning.

Tid & plats: 18 mars, kl. 09:00 - 17:00, Clarion Hotel Sign, Stockholm

Hur påverkar digitaliseringen människors förväntningar på vården?
Talare: Beata Wickbom, Digitaliseringsexpert och dagens moderator
Framtidens vårdinformationssystem – nuläge och vägen framåt med Cambio COSMIC
Johanna Hultcrantz, Produktchef Cambio Healthcare Systems
Effekter av ett mobilt arbetssätt på vårdavdelningen i Sala
Jonas Ekström, Västmanland

Synliggörande av processer gör att Primärvården i Region Östergötland kan realisera förbättringsområden samt möjliggöra arbetsväxling
Annika Bogg, Lotta Saleteg, E-hälsostrateg, Region Östergötland, Maria Randjelovic, utvecklingschef primärvårdcentrum, Region Östergötland
Nya sätt att leverera vård med hjälp av ny teknik
Anna Granevärn

Paneldiskussion: Framtidens primärvård - hur ska vi klara utmaningen?

Anna Granevärn, Johanna Hultcrantz, Åke Åkesson, Distriktsläkare och Verksamhetschef på Borgholms VC, Lotta Saleteg Falk, E-hälsostrateg, Region Östergötland, Maria Randjelovic, utvecklingschef primärvårdcentrum, Region Östergötland, Frida Broström, Primärvårdsläkare Region Jämtland Härjedalen


Spår 1, Förvaltningsinriktning

Tredjepartsintegration och innovation med hjälp av Cambio Open Services
Martin Grundberg, Chief of Informatics, Cambio och ev. Jämtland Härjedalen Ögonklinik

Continuous Delivery – snabbare effekt för användare och patient
Peter Cornelius, Head of R&D, Cambio

Framtidens invånartjänster – hur kan vi skapa nytta för medborgare och patienter?
Olof Allard, Produktspecialist, Cambio
Hur kan AI användas för att göra en prediktion av den inlagda patientens vårdtid?
Marcus Petersson, MSc, PhD & Business Analyst, Cambio

Skapa mer tid för patienten med hjälp av vårddokumentationen
Erik Oxelgren, Sjuksköterska och Verksamhetskonsult Cambio, Britt Karlsson, sektionschef Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings Län
Hur använder vi klinisk kunskap i vår utvecklingsprocess?
Sara Lei Läkare och klinisk rådgivare på Cambio och Christian Guidi, läkare och klinisk rådgivare på Cambio


Spår 2, Verksamhetsinriktning
Digitalt stöd för kallelse och patientens förberedelse ger ökat värde
Maria Gränström, Vårdenhetschef Bröstcentrum Kirurgi & Onkologi, Capio st. Göran, Annette Gerlach Nilsson, Projektledare, Capio st. Göran

Framgångsrikt förändringsarbete på Brunflo, årets hälsocentral 2016 i Region Jämtland Härjedalen 

Malin Holmström, e-hälsosamordnare och sjuksköterska, Brunflo Hälsocentral

Flödesoptimering genom realtidsuppföljning på Europas största akutmottagning
Göran Örnung, Klinikchef, Capio st Göran

Att arbeta förebyggande med analysverktyg direkt i COSMIC
Lisa Rander Guldstrand och Marita Toreheim Kase, Verksamhetschef, Region Värmland

Digitalt stöd för ökad diagnossäkerhet
Hilmar Gerber, Verksamhetschef Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Jimmy Axelsson, Cambio

Digitala vårdbesök direkt i COSMIC – Region Uppsala ökar produktivitet och flexibilitet i samspel med patienterna
Talare: Mia Hellström och Alexander Ingvar, Systemförvaltare Elektronisk Patientjournal, Region Uppsala