Varmt välkommen till Cambios användardag

18 mars i Stockholm

Nu återkommer Cambios populära användardag! Under en heldag kommer vi att diskutera och inspireras av nya arbetssätt och den senaste tekniken.  Du kommer få ta del av och inspireras av framgångsrika exempel från olika verksamheters sätt att nyttja dagens teknik och arbeta på spännande och innovativa sätt. Delar av dagen kommer att delas in i olika spår beroende på om du arbetar som användare i COSMIC eller om du arbetar inom förvaltning.

Tid & plats: 18 mars, kl. 09:00 - 17:00, Clarion Hotel Sign, Stockholm

Hur påverkar digitaliseringen människors förväntningar på vården?
Beata Wickbom, Digitaliseringsexpert och dagens moderator
Framtidens vårdinformationsstöd – nuläge och vägen framåt med Cambio COSMIC  
Johanna Hultcrantz, Produktchef Cambio
Effekter av ett mobilt arbetssätt på vårdavdelningen i Sala
Jonas Ekström, Överläkare på Västmanlands sjukhus Sala

Synliggörande av processer gör att primärvården i Region Östergötland kan realisera förbättringsområden samt möjliggöra arbetsväxling
Annika Bogg,Verksamhetskonsult Cambio
Lotta Saleteg Falk , E-hälsostrateg Region Östergötland
Nya sätt att leverera vård med hjälp av ny teknik
Anna Granevärn, Primärvårdschef Region Jämtland Härjedalen

Paneldiskussion: Framtidens primärvård - hur ska vi klara utmaningen?

Anna Granevärn, primärvårdschef RJH och Ordförande Sveriges Primärvårdsförening

Johanna Hultcrantz,  Produktchef Cambio

Åke Åkesson, Distriktsläkare och Verksamhetschef Borgholms Vårdcentral

Lotta Saleteg Falk, E-hälsostrateg Region Östergötland


Spår 1, Förvaltningsinriktning

Tredjepartsintegration och innovation med hjälp av Cambio Open Services
Martin Grundberg, Chief of Informatics, Cambio

Continuos Delivery  - snabbare effekt för användare och patient
Peter Cornelius, Head of R&D Cambio

Framtidens invånartjänster - hur kan vi skapa nytta för medborgare och patienter?
Olof Allard, Produktspecialist Cambio
Victor Jernelöv, Chief Informatics Inera
Hur kan AI användas för att göra en prediktion av den inlagda patientens vårdtid?  
Marcus Petersson, MSc, PhD & Business Analyst, Cambio  


Spår 2, Verksamhetsinriktning
Framgångsrikt förändringsarbete på Brunflo, årets hälsocentral 2016, Region Jämtland Härjedalen
Malin Holmström, e-hälsosamordnare och sjuksköterska, Brunflo Hälsocentral

Akutflöde på nordens största akutmottagning

Göran Örnung,  Verksamhetschef Akutmedicinkliniken Capio st. Göran 

Digitala vårdbesök direkt i COSMIC - Region Uppsala ökar produktivitet och flexibilitet i samspel med patienterna
Region Uppsala

Ytterligare några talarpunkter meddelas inom kort.